Jutro Rusza Program Rodzina 500 Plus Wprowadzony Przez Prawo I Sprawiedliwość!

857
Wyświetleń

Jutro rusza program Rodzina 500 Plus

Już jutro rusza wyczekiwany przez Polaków program Rodzina 500+ wprowadzony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. To historyczna chwila, gdyż nigdy dotąd pomoc państwa dla rodzin nie była tak wielka.

Po 8 latach zaniedbań rządów Platformy Obywatelskiej, gdzie pogłębiły się problemy społeczne takie jak ubóstwo, bezrobocie, praca za 1500 złotych miesięcznie, emigracja nastąpiła zmiana władzy w Polsce. W październikowych wyborach Polacy wybrali po raz pierwszy w historii rząd jednej partii (Prawa i Sprawiedliwości), który pod przewodnictwem Beaty Szydło obiecał pochylenie się nad problemami zwykłych ludzi.

W ciągu kilku miesięcy obniżono odprawy dla dyrektorów i członków spółek skarbu państwa, wprowadzono podatek bankowy ale co najważniejsze dla zwykłych obywateli rząd zaczął realizować obietnice wyborcze.

Już w lutym przyjęto program Rodzina 500+, który jutro startuje w całej Polsce. Program ten to wsparcie dla milionów polskich rodzin. Z szacunków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wynika, że z programu skorzysta ponad 3 mln polskich rodzin.

Poradnik 500+ w pigułce:

1. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
2. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
3. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
4. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego:
800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
5. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
6. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli
pozostaje na utrzymaniu rodziców.
7. 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu dostaną także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka
oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
8. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra
do realizacji świadczeń socjalnych.
9. Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to będzie zrobić przez internet,
za pośrednictwem poczty lub w gminie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za
pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz poprzez bankowość elektroniczną.
10. Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny.
Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.
11. W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:
• oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób,
• w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
• w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
• w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
• w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.
12. Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego.
13. Samorząd sam będzie weryfikować czy dane są prawdziwe.
14. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz.
Jeśli wniosek złożymy do 1 lipca 2016 r., dodatek będzie wypłacany z wyrównaniem od kwietnia.
15. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
16. Na początku samorząd będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.
17. W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od kwietnia 2016 r. do
30 września 2017 r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 r. kiedy program
wchodzi w życie.
18. W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy – od 1 października do 30 września
następnego roku kalendarzowego.
19. Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.
20. Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń,
m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów

/facebook/beataszydło/

 

Czekamy na Wasze maile z uwagami i komentarzami: redakcja@naszekociewie.pl. Dołącz do największej społeczności Kociewiaków w Internecie! Bądź z nami i twórz najpopularniejszy portal na Kociewiu!
PODZIEL SIĘ