Kto Powinien Odśnieżyć Chodnik?

558
Wyświetleń

odsnieżanie chodnikaOkres zimowy to czas kiedy właściciele nieruchomości mają obowiązek usuwania śniegu i lodu z chodnika, który położony jest wzdłuż jego nieruchomości. Jeżeli chodnik jest nieodśnieżony, a pieszy poślizgnie się na nim i np. złamie nogę, ma prawo domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania

Obowiązek ośnieżania chodnika wynika z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach, w myśl tych przepisów właściciel nieruchomości obowiązany jest przestrzegać następujących przepisów.

Przeczytaj także: Kociewski Browar. Starogard ma własne piwo

Kiedy chodnik odśnieża właściciel nieruchomości?

Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli zatem chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości. Jeżeli między chodnikiem a granicą działki jest pas zieleni, odśnieżyć powinna już gmina. Śnieg, który uprzątnie z chodnika właściciel, powinien zostać usunięty przez zarządcę drogi.

Kiedy właściciel nieruchomości nie musi odśnieżać?

Jeżeli na chodniku parkują samochody a zarządca drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania samochodów wówczas to on wtedy odśnieża. Ponadto zarządca drogi ma obowiązek odśnieżenia drogi publicznej.

Właściciel nieruchomości nie musi usuwać śniegu i lodu z przystanków komunikacyjnych oraz z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych. Obowiązek odśnieżania spoczywa na przedsiębiorcach, użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.

Jaka kara za nieodśnieżanie?

Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń, każdy kto nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

 

Czekamy na Wasze maile z uwagami i komentarzami: redakcja@naszekociewie.pl. Dołącz do największej społeczności Kociewiaków w Internecie! Bądź z nami i twórz najpopularniejszy portal na Kociewiu!
PODZIEL SIĘ