Miejski Zakład Komunikacji Zadba O Porządek W Starogardzie

487
Wyświetleń

mzk starogard zadba o porządek w mieście

Miejski Zakład Komunikacji – nowe porządki w mieście  Od 1 kwietnia  Miejski Zakład Komunikacji sprząta miasto i zajmuje się  utrzymaniem dróg oraz terenów zieleni. Zakład przejął część dotychczasowych zadań Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „Starkom”. Dla mieszkańców uruchomił specjalny numer alarmowy.

Od 1 kwietnia  starogardzianie będą spotykać na ulicach już nie pracowników „Starkom”, ale Miejskiego Zakładu Komunikacji. Dotychczas podstawowym zadaniem MZK było zapewnienie mieszkańcom Starogardu sprawnego poruszania się po mieście miejskimi autobusami, dbanie o porządek na przystankach i wiatach autobusowych oraz obsługa miejskich stref płatnego parkowania. Na sesji w dniu 30 stycznia Rada Miasta uchwaliła nowy statut Miejskiego Zakładu Komunikacji, zgodnie z którym do dotychczasowych zadań doszły nowe – zadania własne Gminy.

Utrzymanie dróg i czystości w mieście – nowe zadania MZK

MZK przejął wydzieloną część obowiązków Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „Starkom”. W związku z tym od 1 kwietnia Zakład zajmuje się utrzymaniem, modernizacją i remontami ulic oraz chodników, utrzymaniem zimowym ulic oraz opróżnianiem koszy ulicznych. Do jego obowiązków należy też likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta oraz utrzymanie czystości i porządku na niezagospodarowanych terenach miejskich.

MZK nowym zarządcą zieleni

Nowym zadaniem pracowników Zakładu będzie też sprzątanie ulic, utrzymywanie zieleni w mieście, w tym parku miejskiego oraz dbanie o place zabaw i tereny rekreacyjne. Wśród nowych obowiązków MZK znajdzie się też utrzymanie cmentarzy, pomników i miejsc pamięci narodowej, wystrój świąteczny miasta, wieszanie flag z okazji świąt i uroczystości, rozwieszanie reklam na tablicach, w gablotach i słupach ogłoszeniowych. Zakład będzie czuwał nad porządkiem w miejskich szaletach oraz kanalizacją deszczową, zbiornikami wodnymi i urządzeniami melioracyjnymi.

Alarm czynny 24 godziny 7 dni w tygodniu

Zakład uruchomił specjalny numer telefonu, pod który mieszkańcy Starogardu mogą zgłaszać uwagi i sygnały dotyczące czystości i porządku na terenach publicznych.

Pod numer 58 56230 01 można dzwonić przez całą dobę siedem dni w tygodniu.

/Wydział Informacji Społecznej UM Starogard/

Czekamy na Wasze maile z uwagami i komentarzami: redakcja@naszekociewie.pl. Dołącz do największej społeczności Kociewiaków w Internecie! Bądź z nami i twórz najpopularniejszy portal na Kociewiu!
PODZIEL SIĘ