Miliony Złotych Na Rozbudowę Dróg Na Kociewiu. Poprawi Się Dojazd Z Godziszewa Do Starogardu I Tczewa

617
Wyświetleń

Droga ze Starogardu do Gdańska będzie przebudowana. Przed końcem 2018 roku nową jakość zyska blisko 24-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 222 od Gdańska do Starogardu Gdańskiego. Rozbudowę drogi planuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, na stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich ogłoszony został już przetarg na wyłonienie wykonawcy poszczególnych fragmentów drogi, przebudowa została podzielona na cztery odcinki.

Sygnalizacja świetlna na DW 222
Sygnalizacja świetlna na DW 222

Inwestycja obejmuje 4 odcinku o łącznej długości ok. 23,8km.

Odcinki DW 222 objęte rozbudową to:

Odc. A od granicy m. Gdańska do ronda w miejscowości Straszyn z wyłączeniem odcinka wiaduktu nad Obwodnicą Południową miasta Gdańska (S7) – łączna długość rozbudowy ok. 1,4 km.

Odc. B od Żuławy (od km ok 11+000) do początku miejscowości Trąbki Wielkie – łączna długość rozbudowy ok. 6,3 km.

Odc. C od Gołębiewka do  Gołębiewka – łączna długość rozbudowy ok. 2,6 km.

Odc. D od Godziszewa do miasta Starogard Gdański – łączna długość rozbudowy ok. 13,5 km.

W ramach zadania droga wojewódzka nr 222 ulegnie całkowitej metamorfozie w związku z realizacją następujących zadań:

– rozbudowa drogi do parametrów odpowiadających przewidywanej klasie technicznej G poprzez zwiększenie szerokości pasów ruchu do 3,5m, korektę łuków poziomych i pionowych, rozbudowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii wraz z wykonaniem kanalizacji ruchu lub przebudowę skrzyżowań zwykłych na skrzyżowania typu rondo, ograniczenie liczby zjazdów, itp.

– przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni do nośności 115 kN/oś zgodnie ze standardami występującymi w UE, w celu przeniesienia prognozowanego natężenia ruchu. Nawierzchnia jezdni będzie wykonana z betonu asfaltowego.
– przebudowa istniejących zatok autobusowych oraz budowę zatok autobusowych w rejonie istniejących przystanków.

– przebudowa i budowę chodników, ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych, na terenach zabudowy, w rejonie zatok autobusowych poza terenem zabudowy oraz w miejscach gdzie rozdzielenie uczestników ruchu jest konieczne ze względu na duże natężenie ruchu pieszych i/lub rowerzystów. Drogi rowerowe oraz ciągi rowerowo-piesze będą miały nawierzchnię bitumiczną.

– przebudowa i budowę obiektów inżynieryjnych w tym obiektów mostowych.

– wykonanie elementów uspokojenia ruchu w tym azyli na przejściach dla pieszych w terenach zabudowanych oraz wysp wjazdowych na tereny zabudowane,
dw 222 w miejscowości kokoszkowy– zapewnienie odpowiedniego odwodnienia korpusu drogowego poprzez: odtworzenie i budowę system rowów przydrożnych, budowę zbiorników retencyjnych lub retencyjno-infiltracyjnych

-budowę nowego lub przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego na terenach zabudowy oraz w innych miejscach wymaganych przepisami prawa. Oświetlenie będzie wykonane w technologii tradycyjnej lub w technologii LED.

– przebudowę istniejących sygnalizacji świetlnych: wzbudzanych na przejściach dla pieszych w miejscowościach: Siwiałka, Kokoszkowy, Gołębiewo Wielkie i Trzcińsk.

– budowę miejsca do ważenia pojazdów w miejscowości Siwiałka.

Zadanie ma być wykonane do 30 listopada 2018 r. Do 21 marca inwestor czeka na oferty od wykonawców zainteresowanych realizacją tego zadania.

1
2
Czekamy na Wasze maile z uwagami i komentarzami: redakcja@naszekociewie.pl. Dołącz do największej społeczności Kociewiaków w Internecie! Bądź z nami i twórz najpopularniejszy portal na Kociewiu!
PODZIEL SIĘ