Ogromne Inwestycje W Tczewie. Miasto Planuje Wydać Ponad 35 Mln Zł

669
Wyświetleń

Ogromne inwestycje w Tczewie. Rekordowy pod względem inwestycji w Tczewie będzie 2017 rok. Miasto planuje wydać na inwestycję blisko 35 mln zł.  Dochody miasta wyniosą 225 mln zł, natomiast wydatki 246 mln zł.

Największą pozycje w budżecie po stronie wydatków jak zwykle stanowi finansowanie oświaty. Planowane w projekcie budżetu wydatki na oświatę to ponad 74 mln zł, z czego zaledwie 58,32 proc. (43,3 mln zł) stanowi subwencja oświatowa z budżetu państwa, pozostała kwota – blisko 31 mln zł to dopłata z budżetu miasta.

O wydatkach inwestycyjnych na spotkaniu z mieszkańcami Tczewa mówił Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa. Na przyszłoroczne inwestycje zaplanowano blisko 35 mln zł. Najbardziej kosztowne będą zadania drogowe. Poniżej lista zadań przewidzianych do realizacji w 2017 roku.

Inwestycje drogowe:

– przebudowa ul. Gdańskiej i Jedności Narodu – 12 mln zł

– przebudowa ul. Pułaskiego – 1,5 mln zł

– budowa drogi dojazdowej do firmy Koral – 1 mln zł (dokumentację wykonała firma)

– budowa parkingu przy ul. Ściegiennego  (projekt i realizacja) – 1 mln zł

– budowa parkingu przy ul. Jurgo – 100 tys. zł

– rozbudowa parkingu przy ul. Tetmajera – 50 tys. zł

– budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim – 50 tys. zł (nie jest to cała inwestycja, koszt całego zadania to ok. 1,1 mln zł)

– przebudowa  i budowa chodników w ciągu ulic miejskich – 350 tys. zł

– wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę ul. Ceglarskiej, budowę mostu drogowego na ul. Łąkowej, ul. Zygmunta Starego, Królowej Marysieńki, Królowej Bony, budowę zatok autobusowych – łącznie 350 tys. zł

Inwestycje rowerowe:

– budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego, na odcinku od skrzyżowania z DK91 do wiaduktu na skrzyżowaniu z ul. Targową – 1,1 mln zł

– przebudowa drogi rowerowej wzdłuż al. Zwycięstwa – 350 tys. zł

– przebudowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej – 700 tys. zł

– budowa Wiślanej Trasy Rowerowej – 630 tys. zł (inwestycja jest rozpisana na 3 lata, jej koszt to łącznie 4 mln zł.)

Rewitalizacja:

– adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19B (na świetlicę dla mieszkańców) – 50 tys. zł

– budowa kładki pieszo-rowerowej na Os. Zatorze, nad kanałem Młyńskim – 606 tys. zł

– przebudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Łąkowej – 100 tys. zł

– projekt modernizacji MBP –100 tys. zł

– dokumentacja na przebudowę budynku przy ul;. Podgórnej 8 – 20 tys. zł

– dokumentacja na przebudowę układu drogowego na os. Zatorze – 30 tys. zł

(do 2020 r. na rewitalizację miasto przeznaczy 15,5 mln zł)

Oświata:

– budowa sali gimnastycznej przy SP 8 – 3 715 000 zł

– termomodernizacja budynku SP 10 – 841 tys. zł (dokończenie inwestycji, która rozpoczęła się w 2016 r.

– termomodernizacja budynku SSP 2 – 2 056 000 zł

– termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 – 2 450 000 zł (zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018, łączna kwota to ok. 5,5 mln zł)

Rekreacja i wypoczynek:

– zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Andersena  na Os. Bajkowym – 400 tys. zł

– zagospodarowanie terenu zielonego na os. Staszica – 400 tys. zł

– wymiana urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw (m.in. na Bulwarze Nadwiślańskim – 350 tys. zł

Inne:

– budżet obywatelski – 1 mln zł

– zakup sceny – 250 tys. zł

– budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki z os. Prątnica – 400 tys. zł

– wykup nieruchomości przy ul. Gdańskiej oraz wypłata odszkodowań przy ul. Jedności Narodu

– modernizacja monitoringu wizyjnego

Czekamy na Wasze maile z uwagami i komentarzami: redakcja@naszekociewie.pl. Dołącz do największej społeczności Kociewiaków w Internecie! Bądź z nami i twórz najpopularniejszy portal na Kociewiu!
PODZIEL SIĘ