W środę Kolejna Sesja Rady Miasta Starogard Gdański.

685
Wyświetleń

Urząd Miasta Starogard

Starogard Gd: W środę odbędzie się LVI sesja Rady Miasta Starogard Gdański , która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 27 sierpnia 2014 r. o godz. 12.00. Na sesji omawianych będzie wiele ważnych dla miasta i mieszkańców zagadnień.z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie LVI sesji Rady Miasta.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Zmiany do porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołów z LIV, LV sesji Rady Miasta.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody Rady Miasta Starogard Gdański dla najlepszego maturzysty.
– stanowisko Komisji Edukacji
6.  Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 10.06.2014 r. do 30.07.2014 r.
7.  Interpelacje radnych (pisemne).
8.  Informacja o odpowiedziach udzielonych na interpelacje radnych złożonych na poprzedniej sesji.
9.  Wręczenie nagród najlepszym maturzystom. (godzina 13.00)
10. Zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
12. Informacja na temat aktualnej sytuacji dotyczącej przebudowy ulicy Lubichowskiej oraz wprowadzonych znaków zakazu zatrzymywania się i postoju.
13. Omówienie zagadnień dotyczących remontów dróg gminnych w kontekście rozwiązywania problemów komunikacyjnych miasta – prezentacja.
14. Założenia do długofalowej polityki proseniorskiej w Starogardzie Gdańskim.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2014 rok (zmiana 6),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
–  stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,

2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2014-2023(zmiana 6),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,

3)    o zmianie uchwały w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej,
  – stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
4) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na kolejne okresy do 3 lat,
  – stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
5) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

6) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starym Lesie, objęte przez Gminę Miejską Starogard Gdański udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz pokrycie objętych udziałów wkładem niepieniężnym,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

7) zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
    – stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

8) upoważnienia Prezydenta Miasta Starogard Gdański do zawarcia porozumienia z Gminą Starogard Gdański i Powiatem Starogardzkim dotyczącego współdziałania przy przygotowaniu studium dla budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego,
    – stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

9) ustalenia przebiegu dróg gminnych,
    – stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
10) pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania,
    – stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
11) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu na realizację zadania – przebudowa drogi powiatowej nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DW Nr 222 w m. Starogard Gd. do skrzyżowania z DP 2712G Starogard – Koteże – Sucumin,
    – stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

12) rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Starogard Gdański
    – stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa.
16. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zakończenie obrad LVI sesji Rady Miasta.

Red

Czekamy na Wasze maile z uwagami i komentarzami: redakcja@naszekociewie.pl. Dołącz do największej społeczności Kociewiaków w Internecie! Bądź z nami i twórz najpopularniejszy portal na Kociewiu!
PODZIEL SIĘ