W środę Kolejna Sesja Rady Miasta

652
Wyświetleń

sesjaradymiasta

Starogard Gd:  Przed nami kolejna sesja rady gminy Starogard, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 24 września (środa) 2014 r. o godz. 12.00 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie LVII sesji Rady Miasta.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Zmiany do porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miasta.
5.  Wręczenie nagród wyróżnionym policjantom – zwycięzcom konkursu na najlepszego  dzielnicowego i policjanta prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim za I półrocze 2014 r.
6.  Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 1.08.2014 r. do 3.09.2014 r.
7.  Interpelacje radnych (pisemne).
8.  Informacja o odpowiedziach udzielonych na interpelacje radnych złożonych na poprzedniej sesji.
9.  Zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
11. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014.
12. Informacja dotycząca bieżącej działalności Związku Gmin Wierzyca.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2014 rok (zmiana 7),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Edukacji,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta
– stanowisko komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,

2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2014-2023(zmiana 7),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Edukacji,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,

3) utworzenia Rady Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz nadania jej statutu,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,

4) nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,

5) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Starogard Gdański, Rady Powiatu Starogardzkiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Prezydenta Miasta Starogard Gdański, zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 r.
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa.

6) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu i umów najmu garaży na kolejne okresy do 3 lat,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

7) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

8) upoważnienia Prezydenta Miasta do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu dofinansowanego w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO –DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ”.
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,

9) zawarcia „Umowy o przyjaźni, współpracy i nawiązaniu stosunków bliźniaczych miedzy Starogardem Gdańskim (Rzeczpospolita Polska) a Okręgiem Miejskim „Miasto Kaliningrad” (Federacja Rosyjska),
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,

14. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zakończenie obrad LVII sesji Rady Miasta.

Red

Czekamy na Wasze maile z uwagami i komentarzami: redakcja@naszekociewie.pl. Dołącz do największej społeczności Kociewiaków w Internecie! Bądź z nami i twórz najpopularniejszy portal na Kociewiu!
PODZIEL SIĘ