Wielka inwestycja ukończona. Tczew ma nowoczesną kompostownie odpadów.

699
Wyświetleń

Tczewski ZWIK otworzył kompostownię odpadów ściekowych i zmodernizował ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków.

Jest to jedna z dwóch, obok budowy oczyszczalni ścieków, największych powojennych inwestycji tczewskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Kosztowała ponad 25 mln zł, z czego blisko 13 mln zł to dofinansowanie  unijne  – z Funduszu Spójności. Pozostała część to wkład własny spółki.

4 lipca odbyło się uroczyste otwarcie kompostowni . Symboliczną wstęgę przecinali Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa, Mirosław Augustyn,  starosta tczewski,Andrzej Grygo, prezes  firmy Instal Warszawa S.A., Maciej Ochman, prezes firmy Equipo Sp. z o.o.  (konsorcjum obu firm podjęło się zaprojektowania i wykonania inwestycji) oraz Marcjusz Fornalik, prezes ZWiK

– Realizowaliśmy tę inwestycję przez 15 miesięcy – powiedział prezes Marcjusz Fornalik. – 9 miesięcy trwało przygotowywanie dokumentacji oraz uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń, a pół roku  – budowa.  Teraz jesteśmy na etapie uzyskiwania pozwolenia na kompostowanie odpadów, po czym nastąpi 3-miesięczny  rozruch.

Głównym celem inwestycji jest stworzenie trwałego, efektywnego i zgodnego z wymogami ochrony środowiska sposobu zagospodarowania odpadów ściekowych. – Inwestycja ma też rozwiązać problem nieprzyjemnych zapachów, na które skarżą się mieszkańcy Osiedla Staszica – mówi prezydent Mirosław Pobłocki. –  Optymalnych rozwiązań tego problemu szukaliśmy nie tylko w Polsce, ale też w Niemczech i Austrii. Ostatecznie zapadła decyzja o budowie kompostowni membranowej.

Zagospodarowanie odpadów ściekowych stanowi jedno z priorytetowych zagadnień gospodarki ściekowej. Jednym ze sposobów zagospodarowywania  osadów jest kompostowanie – metoda naturalna i przyjazna dla środowiska. Aby kompost został uznany za produkt, który może być wykorzystany przyrodniczo, musi spełnić wymogi dotyczące głownie zawartości metali ciężkich oraz ilości mikroorganizmów patogennych.

Oddany do użytku system kompostowania odpadów jest mechanizmem kompleksowym, wyposażonym w analizator tlenu, system napowietrzający i wentylujący oraz urządzenie monitorujące temperaturę. W ten sposób zostają stworzone idealne warunki kompostowania w hałdzie, natomiast membrana skutecznie zatrzymuje zapachy i emisję innych związków.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano następujące zadania:

– budowę awaryjnej nitki kanału sanitarnego (obejście przepompowni Czatkowy)

– modernizację budynku przepompowni ścieków Czatkowy oraz wymianę krat i pomp ścieków

– modernizację kraty gęstej, separatora piasku, dmuchaw i wymianę wirówek na oczyszczalni ścieków

– budowę kompostowni osadów ściekowych

– zakup sprzętu i urządzeń mechanicznych do obsługi kompostowni.

Projekt pod nazwą: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacja części technologicznej i przebudową systemu doprowadzania ścieków do oczyszczalni w Tczewie” realizowany był w ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

/fot. Wrota Tczewa/

Czekamy na Wasze maile z uwagami i komentarzami: redakcja@naszekociewie.pl. Dołącz do największej społeczności Kociewiaków w Internecie! Bądź z nami i twórz najpopularniejszy portal na Kociewiu!
PODZIEL SIĘ